Nhiễu loạn

Giấc mơ về sự nhiễu loạn tượng trưng cho cảm xúc về tình hình nguy hiểm nhưng không thể chịu được. Có trách nhiệm, kiểm soát hoặc kiên nhẫn trong một tình huống căng thẳng hoặc gây lo ngại. Bạn đang bắt tay vào một khó khăn bất ngờ hoặc tạm thời trong khi ở giữa một dự án hoặc kế hoạch.