Gửi

Khi bạn ước mơ của một khám nghiệm tử thi nó chỉ ra sự ngắt kết nối của bạn từ những suy nghĩ và tâm trí của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn nghĩ về hành vi của bạn và cách bạn đang điều trị những người xung quanh bạn bởi vì bạn là một trong những người chịu trách nhiệm về hành động của bạn.