Hợp đồng

Nếu bạn mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang ký hợp đồng, chỉ ra rằng bạn đã sẵn sàng cam kết một mối quan hệ lâu dài hoặc dự án. Nếu bạn đã ngủ và ước mơ rằng trong giấc mơ bạn nhập vào một hợp đồng xấu, nó có nghĩa là suy nghĩ hai lần trước khi cam kết một mối quan hệ. Cẩn thận kiểm tra những gì bạn đang đi vào.