Vi phạm

Nếu bạn bị vi phạm trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy tình hình cụ thể cảm thấy không hài lòng với. Hãy thử nói chuyện với những người làm cho bạn cảm thấy như vậy và tìm thấy một cách để được cùng với họ một lần nữa.