Pit

Giấc mơ về một nơi ô uế mà tượng trưng cho quá nhiều tiêu cực hoặc tích lũy của các vấn đề chưa được giải quyết. Một nơi ô uế có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải bắt đầu một quá trình làm sạch trong cuộc sống của bạn hoặc bạn cần phải tìm hiểu để buông bỏ các vấn đề được giữ lại cho bạn.