Sáp, cerol, sáp

Biểu tượng giấc mơ sáp cho thấy rằng bạn có rất nhiều công việc và trách nhiệm trong cuộc sống của bạn. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn phải dừng lại và thư giãn một thời gian vì điều này sẽ không tốt cho bạn. Bạn sẽ quá tải và bạn sẽ làm cho những sai lầm. Các nhỏ giọt sáp, rê bóng có liên quan đến cảm xúc của bạn ẩn và nhiệt tình.