Ống nghiệm

Giấc mơ với một ống nghiệm tượng trưng cho thử nghiệm với những ý tưởng mới hoặc nỗ lực của bạn để xem những gì loại phản ứng bạn nhận được từ những người khác. Nhìn thấy những gì sẽ xảy ra khi bạn thử một cái gì đó mới hoặc làm điều gì đó mà bạn chưa bao giờ thử trước đó. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước nhìn thấy ống nghiệm. Trong cuộc sống thực, ông đã có một bệnh tật và đã được thử nghiệm với các vitamin để chữa trị cho anh ta.