Visa Mỹ

Mơ ước rằng bạn được cấp một thị thực Mỹ, có ý nghĩa biểu tượng của nhà nước được miễn trong xã hội áp bức hạn chế áp đặt bởi thẩm quyền. Mỹ nhìn thấy trong giấc mơ cũng đại diện cho nó cảm thấy như thế nào về Hoa Kỳ và những gì nó có nghĩa là cho bạn. Ví dụ, nếu Hoa Kỳ ủng hộ tự do, sau đó được cấp một thị thực Mỹ có thể chứng minh tình hình cuộc sống của bạn, trong đó bạn có kinh nghiệm một số tự do mới được thành lập. Nó có thể đại diện cho rằng bạn có thể đi du lịch thông qua một khu vực không rõ để tìm hiểu về một cái gì đó.