Gậy câu cá

Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ bối cảnh về, hoặc bạn đang nhìn thấy một cây gậy, đại diện cho tìm kiếm của bạn và thăm dò của tiềm thức của bạn. Bạn đã sẵn sàng để đối mặt với vấn đề và cảm xúc mà bạn đã bị đàn áp.