Sữa chua

Mơ ước rằng bạn đang ăn sữa chua cho thấy không có khả năng của bạn để hành động đúng trong một tình huống khó khăn hoặc bất thường. Bạn phải học cách chấp nhận và bình tĩnh khi đối phó với một tình huống khó chịu, bởi vì hành động không suy nghĩ hoặc từ có thể mang lại thiệt hại lớn hơn.