Drones

để nhìn thấy một con ong, khi bạn đang mơ ước, có nghĩa là vấn đề gần gũi và khó khăn trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn bị cắn bởi ong trong giấc mơ của bạn, sau đó nó là ý nghĩa biểu tượng của đau khổ hiện tại và chướng ngại vật trong cuộc sống của bạn. Để giết những con ong, phương tiện giải pháp cho vấn đề và thành công của bạn trong mối quan hệ hoặc hợp tác.