Ngày 11 tháng 9

Ước mơ về 9/11 thiên tai có thể phản ánh trải nghiệm cuộc sống thực sự cảm giác khủng khiếp này chứng kiến một mất tinh thần tự Việt. Cảm thấy rằng một cái gì đó tiêu cực vĩnh viễn làm bạn không an toàn hoặc lo lắng. Cảm thấy rằng một sự kiện đã gây ra rằng không bao giờ bắt đầu để thưởng thức tự do của bạn một lần nữa. Ngoài ra, mơ ước về 9/11 có thể phản ánh sự hoài tín hoặc sốc rằng ai đó đang cố gắng để vĩnh viễn làm hỏng một điều tốt. Đối mặt với thực tế khắc nghiệt mà thành công và tự do là khó khăn hơn nhiều hơn tôi nghĩ. Cảm giác như điên của một ai đó và nguy hiểm hơn họ nghĩ.