Drinks

Giấc mơ về một thức uống tượng trưng cho những tình huống dễ dàng và bạn refuel. Thực hiện một tình huống mà không lo lắng hoặc khó khăn. Nó cũng có thể là đại diện của một tình huống mà bạn có thể mất thời gian của bạn với.