Đảo bogeyman

Những ước mơ về Boogeyman tượng trưng cho cảm giác sợ hãi hay lo lắng về hành vi khủng khiếp mà không có một thông báo. Cảm thấy rằng mọi người nếu bạn lạm dụng, bắt bạn, hoặc scare bạn mà không có bất cứ ai khác làm chứng hoặc tin tưởng rằng nó. Tiêu cực, các bogeyman có thể phản ánh sự thất vọng rằng không ai sẽ nghe thấy mối quan tâm hoặc khiếu nại của bạn về bị dày vò. Một kẻ bắt nạt trong cuộc sống của bạn những người được đi với nó trong bí mật với khuôn mặt của mình. Ngoài ra, mơ ước của Boogeyman có thể phản ánh nỗi sợ hãi vô lý, dựa trên các giả định không thấm. Sợ không rõ hoặc cái gì đó chưa bao giờ được chứng minh.