Bip

Khi một người mơ thấy một tiếng bíp trong giấc mơ của mình, ông phải tìm ý nghĩa của giấc mơ về pager.