Bóng Golf

Những ước mơ về một quả bóng Golf tượng trưng cho một mục tiêu hay vấn đề mà bạn cảm thấy thoải mái, mất thời gian của bạn đang cố gắng để giải quyết. Một suy nghĩ chậm để giải quyết một vấn đề.