Bologna

Giấc mơ về Bologna tượng trưng cho một vấn đề cá nhân. Vấn đề mà bạn có một mình để đối phó với, hoặc những người khác không quan tâm đến việc chăm sóc về bạn.