Giấc mơ về một con lừa tượng trưng cho một khía cạnh của tính cách của ông là cấp dưới hoặc ở một vị trí khiêm nhường. Nó có thể phản ánh cảm xúc của bạn về việc phải làm bất cứ điều gì bạn nói, không bao giờ có cơ hội của riêng bạn, hoặc là thấp hơn ước tính. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn đã bỏ rơi một cách nào đó. Bạn có thể cảm thấy như một kẻ thua cuộc.