Máy quay video

Nếu bạn thấy máy quay video trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy mong muốn của bạn để duy trì những kinh nghiệm tích cực. Có lẽ bạn thấy khó quên những kỷ niệm và những người đã có ảnh hưởng tốt cho bạn. Giấc mơ cũng có thể cho thấy rằng bạn đang cố gắng để có được tốt nhất trong quá khứ của bạn và sử dụng kinh nghiệm đó trong tương lai.