Khaki

Giấc mơ về quần kaki tượng trưng cho hành vi kỷ luật hoặc tự kiểm soát. Hoàn toàn chịu trách nhiệm hoặc bảo thủ khi bạn đối phó với một vấn đề. Ngoài ra, khakis đầy màu sắc có thể đại diện cho các phương pháp mục tiêu của bạn trong một tình huống.