Xe bumper

Giấc mơ với bumpers xe tượng trưng cho tình huống khi bạn đang mạo hiểm tất cả mọi thứ để làm hại người khác. Đưa tất cả mọi thứ trên đường dây để xấu hổ ai đó đang được nhận thức đầy đủ rằng nó có thể được xấu hổ như vậy một cách dễ dàng. Tiêu cực, xe bumper có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không có bất kỳ rủi ro nghiêm trọng hoặc là quá sẵn sàng để có nguy cơ mất đi tất cả mọi thứ làm việc để có được những gì bạn muốn. Có một cơ hội tuyệt vời mà làm cho bạn dễ bị tổn thương hoặc lúng túng như người muốn trả thù. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước của một xe bumper đã được gần gũi với những thứ đóng gói và di chuyển. Trong cuộc sống, ông đã mạo hiểm công việc của mình để phá hoại một đồng nghiệp để có được một xúc tiến và tin rằng cơ hội của mình để làm như vậy đã bị mất cho tốt khi thức dậy mà nhân viên bắt đầu thay đổi thói quen của mình tại nơi làm việc.