Bánh

Để xem một chiếc bánh là một biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của nó có thể tượng trưng cho rằng sẽ có một số phần thưởng cho công việc khó khăn của bạn. Nó cũng chỉ ra rằng có thể bạn đang đạt vượt quá khả năng của bạn. Ngoài ra, nó có thể là một ẩn dụ để nhận được chia sẻ công bằng của bạn, như trong của bạn mảnh Pie.