Catapult

Ước mơ của một máy phóng như một vũ khí tượng trưng cho một nỗ lực để áp đảo một vấn đề hoặc trở ngại càng nhanh càng tốt. Làm cho tác động lớn nhất có thể nhanh như bạn có thể. Tích cực, một máy phóng có thể phản ánh các ý tưởng theo dõi nhanh hoặc lựa chọn. Vượt qua chướng ngại vật với sự sáng tạo và quyết tâm. Tiêu cực, một máy phóng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang dùng rủi ro hoặc lãng phí thời gian đặt tất cả những nỗ lực vào một shot “. Làm thiệt hại nhiều như bạn có thể nhanh như bạn có thể.