Mã bưu điện

Ước mơ về một mã zip tượng trưng cho một nhãn hoặc một tên bạn có của một người hoặc tình hình. Tâm lý nhóm hoặc tổ chức. Một điều là một phần của tất cả điều này hoặc tất cả những gì. Nó cũng có thể là đại diện của một cái gì đó tốt hay xấu như thế nào. Ví dụ: một người đã từng mơ ước nhận được một công việc phân loại bài viết bằng mã zip. Trong cuộc sống thực, họ đã thông dịch ước mơ trong thời gian rảnh rỗi của họ. Việc phân loại thư của ZIP code phản ánh nỗ lực của họ để nói cho mỗi người cho dù ước mơ của họ là tích cực hay tiêu cực. Xem phần chủ đề cho các con số cho một chiều sâu hơn nhìn vào ước mơ số biểu tượng.