Khoan

Giấc mơ với một đục tượng trưng cho việc loại bỏ tất cả những điều không mong muốn cho đến khi một tình huống là hoàn hảo. Từ từ sử dụng tắt những gì bạn không muốn, cho đến khi một cái gì đó phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước của bạn gái của mình cắt khuôn mặt của mình với một đục. Trong cuộc sống thực, ông cảm thấy rằng bạn gái của mình đã từ từ cố gắng để thay đổi tính cách của mình, làm cho anh ta ngừng làm những điều ông thích.