Tin

Khi bạn ước mơ của niềm tin, sau đó như một giấc mơ tượng trưng cho bạn chấp nhận bao nhiêu của chính mình.