Thủy tinh

Nhìn thấy từ hoặc sử dụng một cốc giấc mơ tượng trưng cho nhu cần của bạn để tích hợp các khía cạnh khác nhau của cuộc sống của bạn với nhau. Bạn có thể thử một cái gì đó mới hoặc chờ đợi để xem kết quả của một sự thay đổi. Bạn có thể đang cố gắng để xem một vấn đề từ một quan điểm hoàn toàn khác nhau.