Chỉnh

Ước mơ về việc sửa chữa một cái gì đó tượng trưng cho sự cần phải đánh giá lại một tình huống hoặc mối quan hệ. Một sự thay đổi của trái tim hoặc Thái độ. Ngoài ra, việc sửa điều gì đó trong một giấc mơ có thể đại diện cho một người hoặc tình huống buộc bạn phải tiến bộ, ngay cả khi bạn không muốn.