Kho báu

Giấc mơ về kho báu tượng trưng cho giá trị mà bạn nhìn thấy trong một cái gì đó hoặc một người nào đó mà bạn giữ thân yêu. Tài nguyên, tình huống hoặc mối quan hệ bạn có giá trị và không bao giờ muốn mất. Một cảm giác pricelessness mà bạn cung cấp cho một cái gì đó hoặc ai đó. Ngoài ra, kho báu có thể đại diện cho một cảm giác Keener của tháo vát hoặc sự tự tin. Không bao giờ tin rằng bạn không bao giờ có thể mất. Tiêu cực, kho tàng có thể phản ánh một thiếu sự công nhận cho những gì bạn có hoặc quan tâm cho những điều tích lũy.