Rodeo

Nếu bạn đang xem cuộc chiến Rodeo, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn cư xử và chế ngự bản năng cơ sở của bạn. Giấc mơ về Rodeo cũng có thể cho thấy bí mật tình dục phù thủy bao gồm sự hung hăng.