Lan can

Giấc mơ về một tay vịn tượng trưng cho cảm xúc về cách dễ dàng một tình huống đang tiến triển. Cảm giác chuyển tải hoặc hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo của một tình huống. Cảm thấy rằng tất cả mọi thứ bạn cần là kịp thời cung cấp khi cần thiết khi bạn di chuyển về phía trước.