Rượu

Giấc mơ về rượu tượng trưng cho nỗ lực của bạn để hoàn toàn khử trùng một sai lầm hoặc vấn đề đã gạt ra khỏi tầm kiểm soát. Bạn không muốn nghĩ về một cái gì đó mới.