Phân chia

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ bạn thấy rằng bạn đang dismembered, họ có thể chỉ ra rằng một số tình huống hoặc hoàn cảnh là rơi ngoài trong cuộc sống thức dậy của bạn. Bạn đang cảm thấy bất lực và trải qua một số mất mát lớn và đáng kể.