Little devil, Elf

Có sự tương tác với một IMP hoặc để tìm hoặc nhìn thấy một IMP, khi bạn đang mơ ước, có ý nghĩa biểu tượng của sự mất cân bằng và bất hòa. IMP là một biểu tượng của sự hỗn loạn và rối loạn. Mơ ước của một IMP cho thấy rằng bạn có một số vấn đề trong cuộc sống thức dậy của bạn. Mặt khác, có thể có một lời giải thích khác nhau, IMP có ý nghĩa của sự hiểu lầm của chính nó. IMP trong giấc mơ đứng ra như là một điềm xấu cho những suy nghĩ tiêu cực về phẩm chất cá nhân của riêng mình và cảm xúc repressed.