Eclipse, ảnh

Giấc mơ của một Nhật thực của mặt trời, cho thấy mất an ninh và sợ không đạt được mục tiêu của bạn. Bạn đang suy yếu khả năng của bạn và mất sự tự tin của bạn. Bạn có thể đi qua những thời khó khăn và không thể duy trì lạc quan. Thơ mộng của một Nhật thực của mặt trăng có nghĩa là một số khía cạnh ẩn của chính nó là đến bề mặt.