Ribbon

Để xem ruy-băng nổi được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là companions tốt đẹp. Đối với một người duy nhất để ước mơ rằng bạn đang trang trí cho mình với ruy băng, dự đoán rằng bạn có thể nhập vào một cuộc hôn nhân dựa trên frivolity. Điều này có thể là một sai lầm. Để xem những người khác được trang trí bằng ruy băng trong giấc mơ của bạn, nó là biểu hiện rằng bạn sẽ gặp phải một sự ganh đua và nhiều trở ngại trong việc nhận được một chồng hoặc một cam kết với một mối quan hệ ổn định.