Bankruptcy

Giấc mơ của phá sản tượng trưng cho một thiệt hại tổng số năng lượng, kiểm soát hoặc năng lực. Cảm thấy rằng bạn không bao giờ có thể làm điều gì đó mới. Cảm thấy bất lực để ngăn chặn một mất mát. Mất an ninh. Nghi ngờ về cảm giác. Một thiếu sự cảm hứng hoặc ý tưởng mới.