Đảo titereiro

Giấc mơ về một người làm rối tượng trưng cho một hành vi kiểm soát hoặc manipulative. Nó cũng có thể là đại diện của các ý định manipulative hoặc nhận thức của người khác, cố gắng để thao tác bạn.