Mơ ước và nhìn thấy một lò nóng màu đỏ là một biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của nó có thể tượng trưng cho rằng bạn sẽ được yêu thương bởi bạn bè và gia đình cho sự cống hiến của bạn và thiên nhiên vị tha. Ngoài ra, nó tượng trưng cho tử cung. Bạn có thể được trong dự đoán hoặc sợ có con. Hãy xem xét cụm từ một bánh trong lò. Mơ rằng lò của bạn bị phá vỡ có nghĩa là rất nhiều của trẻ em vexes.