Goose

Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một ngỗng, tượng trưng cho khả năng sinh sản và tình yêu của bà mẹ. Ngỗng cũng có thể đại diện cho một thông điệp từ tiềm thức của bạn.