Thermos

Giấc mơ của các thermos, cho thấy xu hướng của cuộc sống của mình trong quá khứ. Bạn có thể thấy khó để lại những thứ cũ, đi và di chuyển trên. Mặt khác, giấc mơ có thể chỉ ra những ý tưởng bạn vẫn còn thăm dò và không để cho họ đi, bởi vì bạn tin vào chính mình và những gì bạn có thể đạt được.