Twins

Thường thì giấc mơ về cặp song sinh tượng trưng cho sự tương phản, lưỡng tính và thống nhất. Các em sinh đôi trong những giấc mơ cũng có thể hiển thị các cuộc xung đột giữa hai thế giới: ý thức và bất tỉnh. Có lẽ bạn đang cố gắng tìm ra giải pháp của vấn đề quan trọng đó là bí mật trong tâm trí của bạn. Xung đột và những điều chưa biết cho thấy apprehension của bạn, vì vậy bạn có thể nhìn thấy em sinh đôi trong giấc mơ của bạn.