Thermometer

Nếu bạn ước mơ của nhiệt kế, sau đó làm thế nào về giấc mơ chính xác làm thế nào nó phân biệt hoặc không. Nhiệt độ thiết lập trên nhiệt kế sẽ cho bạn biết nhiều hơn nữa về giấc mơ, tùy thuộc vào cách cao hay thấp nó được.