Amulet

Giấc mơ về một bùa tượng trưng cho một cái gì đó mà làm cho bạn cảm thấy được bảo vệ hoặc tăng sự tự tin. Bạn có thể không an toàn hoặc có lòng tự trọng thấp.