Thả

Nếu bạn đã giảm trong một giấc mơ, ước mơ như vậy cho thấy sự khan hiếm trong thành thạo của bạn.