Già

Ước mơ về những người lớn tuổi tượng trưng cho kinh nghiệm hay sự khôn ngoan để biết rõ hơn. Có đi và đã làm nó. Tái trải qua một tình huống tương tự. Lời khuyên tốt từ kinh nghiệm. Nó cũng có thể là đại diện của chán nản với một cái gì đó bạn biết rất tốt. Phụ nữ lớn tuổi có thể phản ánh kinh nghiệm với những người khác hoặc được screwed up trong hỗ trợ. Old người đàn ông có thể phản ánh những kinh nghiệm khẳng định mình hoặc những người khác lúng túng. Ngoài ra, một người cao tuổi có thể đại diện cho cảm giác cũ.