Ignition

Giấc mơ bật lửa tượng trưng cho việc sử dụng sức mạnh để bắt đầu một cái gì đó mới. Đưa ra quyết định và muốn bắt đầu hoàn thành điều đó. Một hướng mới trong cuộc sống, mà bạn đang bắt đầu. Để ước mơ rằng việc bốc lửa là khó khăn hoặc không làm việc, có thể đại diện cho một thiếu chuẩn bị. Bạn có thể không có nguồn lực hoặc kỹ năng để bắt đầu một kế hoạch hoặc dự án. Bạn đã thực hiện một quyết định rằng bạn không sẵn sàng để thực hiện được nêu ra.