Impossible

Ước mơ về việc cố gắng thực hiện một nhiệm vụ không thể hoàn thành tượng trưng cho một thách thức mạnh mẽ hoặc cảm thấy bị choáng ngợp bởi những hoàn cảnh mới. Bạn có thể được trả lời một vấn đề mới với các kỹ năng cũ hoặc các phương pháp không phù hợp. Làm việc với một nghịch lý, hoặc bị buộc phải đáp ứng nhu cầu không thể tại nơi làm việc. Giấc mơ là một dấu hiệu của sự thất vọng của bạn. Rethinking chiến lược của bạn có thể được theo thứ tự.