Vat

VAT trong một giấc mơ cho thấy các nghĩa vụ bạn đã thực hiện cho người khác. Đây cũng là biểu tượng của trách nhiệm mà bạn đang mang trong chính mình.