Karaoke, caraoque

Khi bạn mơ được trong Karaoke, sau đó một giấc mơ như vậy đại diện cho các bên vui vẻ của bạn. Giấc mơ cũng có thể đại diện cho món quà chưa được chú ý và chưa biết đã đưa ra. Ngoài ra, Karaoke trong một giấc mơ có thể hiển thị như thế nào kiêu ngạo và tự tin bạn đang có.